Previous
Next

Kineziotaping - tejpování

Co je kineziotaping?

Kineziotaping - tejpování

Kineziotaping (kineziologické tejpování) je převratná a velice vyhledávaná technika v regeneraci i rehabilitaci.

Svým velmi šetrným a jemným způsobem - narozdíl od tejpů fixačních - zvyšuje léčebné a ozdravné procesy a prodlužuje uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jak svalového, tak kosterního systému.

Dnešní sportovní svět, včetně rehabilitačních a zdravotně regeneračních technik, se bez kineziotapingu již neobejde.

Kineziotaping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase. Během následujících let se kineziotaping rozšířil do celého světa.

K čemu se používá kineziotaping?

  • Svalová technika. Svalová technika je nalepování elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.

  • Ligamentózní technika. Je to technika na stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a trigerpointů.

  • Fasciová technika. Tato technika normalizuje svalové napětí.

  • Lymfatická technika. Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání.

  • Korekce jizev. Strečováním okrajů nebo místa, jizvy uvolňujeme a odstraňujeme tím jak jizvy přirostlé k podkoží, tak jizvy keloidní.

  • Technika mechanické korekce. Odlehčením zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při sportovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění akutních i chronických bolestí.

Ceny kineziotapingu

Typ ošetření   Cena
Tejpování v rámci masážní nebo korekční procedury 1,- Kč/cm tejpovací pásky
Tejpování mimo procedury (pouze tejpování) 1,- Kč/cm tejpovací pásky + 100,- Kč za každých 15 minut