Obnoveno poskytování služeb relaxačních, rekondičních a sportovních masáží. Pondělí a středa v podvečerních hodinách.
Ostatní masáže jsou stále nedostupné.

Co je kineziotaping?

Kineziotaping (kineziologické tejpování) je převratná a velice vyhledávaná technika v regeneraci i rehabilitaci. Svým velmi šetrným a jemným způsobem – narozdíl od tejpů fixačních – zvyšuje léčebné a ozdravné procesy a prodlužuje uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jak svalového, tak kosterního systému.
Kineziotaping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase. Během následujících let se kineziotaping rozšířil do celého světa.

Dnešní sportovní svět, včetně rehabilitačních a zdravotně regeneračních technik, se bez kineziotapingu již neobejde.

K čemu se používá kineziotaping a jeho techniky

Svalová technika

Svalová technika je nalepování elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.

Ligamentózní technika

Je to technika na stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a trigerpointů.

Fasciová technika

Tato technika normalizuje svalové napětí.

Lymfatická technika

Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání. Vhodné i při léčbě otoků po zranění.

Technika mechanické korekce

Odlehčením zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při sportovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění akutních i chronických bolestí.

  • Tejpování v rámci procedury 1,- Kč / 1 cm

    Tejpování v rámci masážní nebo korekční procedury, příplatek pouze za tejpovací pásku

  • Tejpování mimo procedury 100,- Kč / 15 min.

    Pouze tejpování - cena za každých 15 minut tejpování plus cena za tejpovací pásku